قطعات استیل که غالبا در نصب انواع نرده های استیل از قبیل : نرده راه پله ساده استیل ، نرده استیل با حفاظ شیشه ای ، نرده استیل پله خم ، نرده استیل پله های پیچ ( حول محور ) ، حفاظ بانکی ، هندریل و … استفاده می شود انواع گوناگونی دارد که دربرخی مواقع نوع و جنس آن بستگی به نظر مشتری دارد .